ลวดทังสเตน "การเชื่อมแบบ TIG เป็นการเชื่อมโดยใช้การอาร์คด้วยแท่งทังสเตน"

การเชื่อมแบบ TIG เป็นการเชื่อมโดยใช้การอาร์คด้วยแท่งทังสเตน (เยอรมันเรียกแท่งทังสเตนว่า วุลเฟรม) ใช้แก๊สเฉื่อย( Inert Gas) ในการปกคลุมแนวการเชื่อม ปัจจุบันนิยมใช้แก๊สอาร์กอน Argon ช่างโดยทั่วไปจึงนิยมเรียกการเชื่อมแบบ TIG อีกอย่างนึงว่า " เชื่อมอาร์กอน" มีลักษณะการเชื่อมคล้ายการเชื่อม ด้วยแก๊สคือช่างต้องใช้ทั้งสองมือในการทำงาน มือหนึ่งจับหัวเชื่อม อีกมือหนึ่งจับลวดเชื่อมเพื่อเติมแนวเชื่อม

สำหรับทังสเตน "มีให้เลือกใช้ขนาดตามความเหมาะสมกับงาน"

ลวดเชื่อมทังเตน สีแดง ใช้กับงานเชื่อมเหล็ก, สแตนเลส, นิกเกิล และไททาเนียม ให้กระแสเชื่อมสูง ลวดเชื่อมทังสเตน สีทอง จะคล้ายกับลวดทังสเตนสีแดงใช้ได้ดีกับทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟกระแสสลับ จุดเด่นคือจะไม่ปล่อยรังสีหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงดีต่อผู้ใช้ที่ต้องเชื่อมงานเป็นเวลานาน เชื่อมทังสเตน หัวสีทอง ลวดเชื่อมทังสเตน สีเขียว มีส่วนประกอบของทังสเตนบริสุทธิ์ มีจุดเด่นคือเป็นลวดเชื่อมทังสเตนที่ใช้เชื่อมงานอลูมิเนียม และแมกนีเซียมได้ดี ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ AC ไม่ต้องเหลาปลายทังสเตน

ราคาไม่แพง "แต่อัตราสิ้นเปลืองค่อนข้างสูง"

ลวดเชื่อมทังสเตน สีเทา เหมาะกับการเชื่อมกระแส DC ที่กระแสต่ำๆ สามารถเชื่อมอลูมิเนียมด้วยกระแส ACได้ ใช้ได้กับเชื่อมชิ้นงานบาง หรือ การเชื่อมแบบอัตโนมัติ