Rilon – TIG 315PAC/DC เชื่อมอลูมิเนียม

ตู้เชื่อมอาร์กอน Rilon – TIG 315PAC/DC

ตู้เชื่อมอาร์กอน Rilon – TIG 315PAC/DC

Rilon – TIG 315PAC/DC ตู้เชื่อมอาร์กอนเป็นเครื่องเชื่อม เหมาะสำหรับงานเชื่อมอลูมิเนียม โดยใช้กระแสไฟACเชื่อม หลากหลายฟังก์ชั่นการทำงาน TIG AC/DC และ เชื่อมไฟฟ้าได้ มีฟังก์ชั่นการทำงาน 2T/4T(ออโต้) Down-Slope สามารถปรับเวลาในการหยุดอาร์ค ที่ 0-5 วินาที Post Flow 0-10S Adjustable มีระบปรับความถี่ในการเชื่อมได้ Pulse Frequency 0-5HZ Adjustable

การใช้งาน
Rilon TIG 315PAC/DC (MOSFET)
แรงดันไฟฟ้า
AC 380V±15% 3P
กระแสไฟเชื่อม
10/10.4-315A/22.6V
ประสิทธิภาพ 25°C 100%
TIG 245A / 29.8 V / ARC 195A / 27.8 V
ความหนาของชิ้นงาน
ARC 1.0-12 mm / TIG DC 0.3-10 mm
ขนาดของเครื่อง
616x326x620 mm
น้ำหนักของเครื่อง
39 KG.