Rilon – ตู้เชื่อมอาร์กอน TIG 200M

ตู้เชื่อมอาร์กอน Rilon – TIG 315PAC/DC

ตู้เชื่อมอาร์กอน Rilon – TIG 200M

Rilon – ตู้เชื่อมอาร์กอน TIG 200M ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลท์ตู้เชื่อมอาร์กอนเป็นเครื่องเชื่อม เหมาะสำหรับงานเชื่อมสแตนเลส โดยใชเชื่อมไฟฟ้าได้ หลากหลายฟังก์ชั่นการทำงาน HF DC TIG และ MMA มีฟังก์ชั่นการทำงาน 2T/4T(ออโต้) สามารถปรับกระแสไฟฟ้าได้ทั้ง ช่วงบนและช่วงล่าง สามารถปรับเวลาในการหยุดอาร์ค ที่ 0-5 วินาที Post Flow 0-10S Adjustable มีระบปรับความถี่ในการเชื่อมได้ Pulse Frequency 0-5HZ Adjustable

การใช้งาน
Rilon TIG 200M (MOSFET)
แรงดันไฟฟ้า
AC 220V±15% 1P
กระแสไฟเชื่อม
TIG 10/10.4/240A/18V-ARC 20/20.8 - 200A/18V
ประสิทธิภาพ 40°C 100%
TIG 155A / 16.2 V / ARC 140A / 25.6 V
ความหนาของชิ้นงาน
ARC 1.0-6 mm / TIG 0.3-5 mm
ขนาดของเครื่อง
432x204x302 mm
น้ำหนักของเครื่อง
13 KG.