Rilon เครื่องเชื่อมซีโอทู MIG-MAG

rilonthailand

เครื่องเชื่อมมิก MIG (Metal Inert Gas) หรือที่ช่างเรียกับว่าเครื่องเชื่อมคาร์บอน (CO2) ซึ่งที่จริงแล้วเครื่องเชื่อมนี้อาจจะใช้แก๊สผสมด้วยคาร์บอนก็ได้ขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่ต้องการเชื่อม สามารถเชื่อมชิ้นงานที่มีความบางได้ดีกว่าเครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่ใช้ธูปเชื่อม เครื่องเชื่อมมิกจะเชื่อมโดยการป้อนเนื้อลวดลงไปที่ชิ้นงานอัตโนมัติทำให้เกิดการหลอมละลายอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีแก๊สเกิดขึ้นที่แนวเชื่อมทำหน้าที่คอยป้องกันอากาศจากภายนอกเข้าไปที่บ่อหลอมละลาย เพราะหากอากาศจากภายนอกเข้าไปทำปฏิกิริยาในระหว่างเชื่อมจะส่งผลให้คุณภาพของงานเชื่อมต่ำได้

กระบวนการเชื่อมมิก-แมก MIG-MAG Process

  • หัวเชื่อม / Torch
  • ลวดเชื่อม / Electrode wire
  • หัวปกคลุม / Nozzle
  • หัวนำลวด / Contact tip
  • แก๊สปกคลุม / Gaseous protection
  • บ่อหลอมละลาย / Molten metal
  • แนวเชื่อม / Weld bead

เครื่องเชื่อม MIG-MAG เชื่อมได้ยาวต่อเนื่องประหยัดเวลาคุ้มค่าจริงๆ

เครื่องเชื่อมมิก MIG (Metal Inert Gas) หรือที่ช่างเรียกับว่าเครื่องเชื่อมคาร์บอน (CO2) ซึ่งที่จริงแล้วเครื่องเชื่อมนี้อาจจะใช้แก๊สผสมด้วยคาร์บอนก็ได้ขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่ต้องการเชื่อม สามารถเชื่อมชิ้นงานที่มีความบางได้ดีกว่าเครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่ใช้ธูปเชื่อม เครื่องเชื่อมมิกจะเชื่อมโดยการป้อนเนื้อลวดลงไปที่ชิ้นงานอัตโนมัติทำให้เกิดการหลอมละลายอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีแก๊สเกิดขึ้นที่แนวเชื่อมทำหน้าที่คอยป้องกันอากาศจากภายนอกเข้าไปที่บ่อหลอมละลาย เพราะหากอากาศจากภายนอกเข้าไปทำปฏิกิริยาในระหว่างเชื่อมจะส่งผลให้คุณภาพของงานเชื่อมต่ำได้

ข้อดีคือ

การเชื่อมระบบมิก คือ สามารถเชื่อมได้ทั้งแบบธรรมดาและ แบบออโตเมติกสามารถเชื่อมงานโลหะได้เกือบทุกชนิด เช่น เหล็ก (Steel), เหล็กเหนี่ยว (mild steel), สแตนเลส (Stainless steel), อลูมิเนียม (Aluminum), ทองแดง (Copper) เป็นต้น ข้อดีอีกอย่างคือสามารถเชื่อมงานได้ทุกท่าเชื่อม และเมื่อเปรียบเทียบการเชื่อมมิกกับการเชื่อมไฟฟ้าด้วยธูปเชื่อมแล้วด้วยนั้น การเชื่อมมิกจะสามารถเชื่อมงานได้รวดเร็วกว่าและสามารถเดินแนวเชื่อมได้ยาวและต่อเนื่องทำให้มีความสะดวก เนื่องจากการเชื่อมแนวยาวนั้น ไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนลวดเชื่อม

ข้อด้อยคือ

ราคาที่คุณต้องจ่ายนั้นสูงกว่า และการใช้อุปกรณ์ในการเชื่อมที่มากกว่าทำให้ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายบ่อย แต่ถ้าไม่มีการเคลื่อนที่ ตู้เชื่อมระบบมิกแมก (MIG-MAG) เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งในการทำงานด้วยงานเชื่อมที่ดีและประหยัดเวลามากขึ้น

สินค้าแนะนำ Rilon เครื่องเชื่อมซีโอทู MIG คุณภาพดี

เครื่องเชื่อมซีโอทู คุณภาพดี ประหยัดไฟ มีใบรับประกันคุณภาพ1ปี ที่อยากแนะนำคือ เครื่องเชื่อมมิก MIG รุ่น

ตู้เชื่อมไฟฟ้า- NIKATEC ARC200 Rilon-MIG250S

ตู้เชื่อมซีโอทู- Rilon MIG250S MOSFET

Rilon – MIG 250S 220V ตู้เชื่อมซีโอทู (ฟีดใน) ขนาด250แอมป์ สามารถเชื่อมได้อย่างเสถียรและดีเยี่ยมมีสะเก็ดกระเด็นน้อย สามารถเพิ่ม-ลด การใช้แรงดันไฟฟ้าจาก 220V +/-15% เทคโนโลยี MOSFET มีการDesignที่รองถาดแก๊สอย่างสมบูรณ์อ่านต่อ...

เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด XVR 5in1 Rilon-MIG250GS

ตู้เชื่อมซีโอทู- Rilon MIG250GS IGBT

Rilon – MIG 250GS 220V ตู้เชื่อมซีโอทู (ฟีดใน) ขนาด250แอมป์ สามารถเชื่อมไฟฟ้าได้อย่างเสถียรและดีเยี่ยมมีสะเก็ดกระเด็นน้อย สามารถเพิ่ม-ลด การใช้แรงดันไฟฟ้าจาก 220V +/-15% เทคโนโลยี IGBT มีการDesignที่รองถาดแก๊สอย่างสมบูรณ์อ่านต่อ...

เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด AHD DVR Rilon-MIG300GN

ตู้เชื่อมซีโอทู- Rilon MIG300GN IGBT

Rilon – MIG 300GN 380V ตู้เชื่อมซีโอทู (ฟีดใน) ขนาด-300แอมป์ ใช้งานได้หลากหลาย เช่น MIG เชื่อมเหล็ก,สแตนเลส สามารถเชื่อมไฟฟ้าแบบMMAได้ สามารถเชื่อมชิ้นงานบางและหนาได้ สามารถเชื่อมไฟฟ้าได้อย่างเสถียรและดีเยี่ยมมีสะเก็ดกระเด็นน้อย สามารถปรับกระแสไฟที่จอมิเตอร์อัตโนมัติ สามารถเพิ่ม-ลด การใช้แรงดันไฟฟ้าจาก 380V +/-15% พร้อมเทคโนโลยี IGBT ใหม่ล่าสุด มีการDesignถาดรองแก๊สที่สมบูรณ์อ่านต่อ...

rilonthailand.co.th Rilon-MIG300GS

ตู้เชื่อมซีโอทู- Rilon MIG300GS IGBT

Rilon – MIG 300GS 220V ตู้เชื่อมซีโอทู (ฟีดใน) ขนาด250แอมป์ ใช้งานได้หลากหลาย เช่น MIG เชื่อมเหล็ก,สแตนเลส สามารถเชื่อมไฟฟ้าแบบMMAได้ สามารถเชื่อมชิ้นงานบางและหนาได้ สามารถเชื่อมไฟฟ้าได้อย่างเสถียรและดีเยี่ยมมีสะเก็ดกระเด็นน้อย สามารถปรับกระแสไฟที่จอมิเตอร์อัตโนมัติ สามารถเพิ่ม-ลด การใช้แรงดันไฟฟ้าจาก 220V +/-15% พร้อมเทคโนโลยี IGBT ใหม่ล่าสุด มีการDesignถาดรองแก๊สที่สมบูรณ์อ่านต่อ...

rilonthailand.co.th Rilon-MIG300GF

ตู้เชื่อมซีโอทู- Rilon MIG300GF IGBT

Rilon – MIG 300GF 380V ตู้เชื่อมซีโอทู (ฟีดแยก) ขนาด300แอมป์ ใช้งานได้หลากหลาย เช่น MIG เชื่อมเหล็ก,สแตนเลส สามารถเชื่อมไฟฟ้าแบบMMAได้ สามารถเชื่อมชิ้นงานบางและหนาได้ สามารถเชื่อมไฟฟ้าได้อย่างเสถียรและดีเยี่ยมมีสะเก็ดกระเด็นน้อย สามารถปรับกระแสไฟที่จอมิเตอร์อัตโนมัติ สามารถเพิ่ม-ลด การใช้แรงดันไฟฟ้าจาก 380V +/-15% พร้อมเทคโนโลยี IGBT ใหม่ล่าสุด อ่านต่อ...

rilonthailand.co.th Rilon-MIG500GF

ตู้เชื่อมซีโอทู- Rilon MIG500GF IGBT

Rilon – MIG 500GF 380V ตู้เชื่อมซีโอทู (ฟีดแยก) ขนาด500แอมป์ ใช้งานได้หลากหลาย เช่น MIG เชื่อมเหล็ก,สแตนเลส สามารถเชื่อมไฟฟ้าแบบMMAได้ สามารถเชื่อมชิ้นงานบางและหนาได้ สามารถเชื่อมไฟฟ้าได้อย่างเสถียรและดีเยี่ยมมีสะเก็ดกระเด็นน้อย สามารถปรับกระแสไฟที่จอมิเตอร์อัตโนมัติ สามารถเพิ่ม-ลด การใช้แรงดันไฟฟ้าจาก 380V +/-15% พร้อมเทคโนโลยี IGBT ใหม่ล่าสุด อ่านต่อ...

ศูนย์จัดจำหน่ายตู้เชื่อมทุกชนิด พร้อมอะไหล่แท้ มีศูนย์ซ่อมและบริการหลังการขาย

คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูภาพสินค้าได้เลย